top of page

YrBrightLight Group

Public·6 members

Kuracja deca durabolin, 19-anabol testo usn review


Kuracja deca durabolin, 19-anabol testo usn review - Köp steroider online


Kuracja deca durabolin

19-anabol testo usn review


Kuracja deca durabolin

Lek Deca-Durabolin je bistar, žut, uljani rastvor za injekciju, koji sadrži 50 mg/mL aktivnesupstance nandrolon-dekanoata. Ovaj lek pripada grupi lekova poznatih pod imenom anabolički steroidikoji se koriste u prevenciji gubitka gustine kostiju. Lek Deca-Durabolin se koristi u terapiji os